Kiến trúc kỹ thuật số là sự kết hợp hành vi của con người (phân tích / nghiên cứu nhân học xã hội, phân tích web, thống kê, phân xưởng) với hệ thống phần cứng để tạo ra phần mềm kỹ thuật số dựa trên thiết kế hệ thống.

Kiến trúc kỹ thuật số  (5)

Kiến trúc kỹ thuật số giải thích quy trình kinh doanh, người sử dụng làm trung tâm thiết kế, khả năng sử dụng, tiếp cận, cho các hệ thống dựa trên web và cụ thể hơn các phương pháp đầu vào và đầu ra có liên quan đến con người tương tác (CHI / HCI) với môi trường máy tính.

Kiến trúc kỹ thuật số  (2)
Kiến trúc kỹ thuật số thường bị nhầm lẫn với kiến trúc thông tin, tạo ra một cái nhìn hạn chế các dự án kỹ thuật số. 

Kiến trúc kỹ thuật số  (4)

Tuy nhiên kiến trúc kỹ thuật số nên được coi là đặc biệt liên quan đến quá trình số hóa, kiến trúc  hệ thống tương tác và dữ liệu động điều khiển các hệ thống khác với các quy trình không liên quan đến công nghệ.

Kiến trúc kỹ thuật số  (3)
Một kiến trúc sư kỹ thuật số là một người có kiến thức kỹ thuật số, thực hành và kinh nghiệm kết hợp với một mức độ cao của sự sáng tạo và một cách tiếp cận có cấu trúc cho các dự án kỹ thuật số. Kiến trúc  sư kỹ thuật số không phải là nhà phân tích kinh doanh, kiến trúc sư thông tin, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế đồ họa, phát triển hoặc quản lý dự án thay vì họ có một kinh nghiệm lai của lĩnh vực kỹ thuật số kết hợp với một kiến thức đa ngành.

Kiến trúc kỹ thuật số  (1)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?