Cảng ga Keelung

Thiết kế tổng hợp + giải pháp kiến trúc mới cho cảng ga Keelung nhằm tạo ra một bước ngoặt mới của địa phương cho các thành phố vừa chớm nở

Trung Tâm Văn hóa Đài Trung

  Đồ án này cạnh tranh với các thiết kế của Trung tâm Văn hóa thành phố Đài Trung, thời gian này MaxThreads thiết kế kiến ​​trúc & Quy hoạch.

Cầu DSSH

  DSSH Cầu được thiết kế bởi sanzpont [Arquitectura] cho xây dựng để xây dựng cho người đi bộ cầu quốc tế Challenge. Đề nghị có một cấu trúc bền kéo linh hoạt, bằng cách áp dụng căng thẳng hơn các điểm khác nhau, một biến dạng năng động công nghệ có thể đạt được để đáp ứng với những người qua cầu. Cầu có một làn da căng kết hợp có thể gập lại quang điện Solar Panels thu năng lượng từ mặt trời để…