Kiến trúc tháp năng lương mặt trời

              Mục đích của kiến trúc tháp năng lương mặt trời này để xác định lại các khái niệm kinh điển.

Kiến trúc tòa nhà S.Deer

Ý tưởng chính đằng sau việc thiết kế kiến trúc tòa nhà S.Deer là tạo ra một thế giới của thời trang nhấn mạnh lối sống của công ty.

Kiến trúc công viên tương tác Parco Degli

Kiến trúc công viên tương tác nằm trên các ngọn đồi của Peccioli, Italy.

Kiến trúc Expo 2017

Kiến trúc Expo 2017 sẽ được diễn ra tại Astana, Kazakhstan với chủ đề “Năng lượng tương lai.”

Kiến trúc nhà văn hóa Precinct

Kiến trúc nhà văn hóa Precinct hình thành từ cuộc thi thiết kế quốc tế cho thành phố Gold Coast Precinct văn hóa đã đưa ra một đề nghị gợi nhiều liên tưởng.