Kiến trúc cây đại dương

Kiến trúc cây đại dương là một cấu trúc tháp-esque đa lớp, sẽ sinh sống ở các bến cảng và sông xung quanh các thành phố lớn như New York. Kiến trúc cây đại dương cung cấp cho hệ thực vật và động vật ngay cả khi đất là thưa thớt.

Bạn có tài năng không?

“Tài năng? Tôi tin rằng nó chỉ được tìm thấy ở những kẻ nổi loạn, những tay cá biệt và những cái đầu bất trị.”

Bạn không hài lòng với hiện tại của mình? và Giải pháp

Nếu bạn cảm thấy rằng mình đang chán công việc hoặc nơi làm việc hiện tại không phù hợp với mình, đừng bỏ qua những cảm giác đó – nếu bạn không muốn phải hối tiếc suốt phần đời còn lại của mình!

Họa viên kiến trúc: Anh là ai?

Họa viên kiến trúc là một ngành có thu nhập cao. Tuy nhiên, để trở thành một họa viên kiến chuyên nghiệp đúng nghĩa, thực tế không phải là điều dễ dàng. Ngoài việc phải có kiến thức và kỹ năng tốt, người họa viên kiến trúc còn phải có một tâm hồn đẹp.