Bộ sưu tập ‘Xương ngoài”

Bộ sưu tập ‘xương ngoài” là những đôi giày có cách tiếp cận thời trang cao cấp của một xu hướng mới độc đáo.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-9.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (9)” class=”aligncenter size-full wp-image-631″ ]

 

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-2.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (2)” class=”aligncenter size-full wp-image-624″ ]

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-1$-300×200$.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (1)” class=”aligncenter size-medium wp-image-623″ ]

 

Bộ sưu tập ‘xương ngoài “được thiết kế bởi Janina Alleyne và mô hình của INNER | LEAF.

 

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-12.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (12)” class=”aligncenter size-full wp-image-634″ ]

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-11.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (11)” class=”aligncenter size-full wp-image-633″ ]

Sự hợp tác bắt đầu khi Janina Alleyne, một thiết kế sinh viên shoewear tại Đại học De Montfort ở Anh được quảng cáo trên Shapeways.com cho xây dựng mô hình chiếc giày

 

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-14.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (14)” class=”aligncenter size-full wp-image-636″ ]

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-13.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (13)” class=”aligncenter size-full wp-image-635″ ]

 

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-10.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (10)” class=”aligncenter size-full wp-image-632″ ]

 

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-8.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (8)” class=”aligncenter size-full wp-image-630″ ]

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-7.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (7)” class=”aligncenter size-full wp-image-629″ ]

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-6.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (6)” class=”aligncenter size-full wp-image-628″ ]

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-5.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (5)” class=”aligncenter size-full wp-image-627″ ]

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-4.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (4)” class=”aligncenter size-full wp-image-626″ ]

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Bộ-sưu-tập-Bộ-xương-ngoài-3.jpg” alt=”Bộ sưu tập ‘Bộ xương ngoài (3)” class=”aligncenter size-full wp-image-625″ ]

 

Sau khi hoàn thành mô hình đầu tiên, Janine đã đi vào hoa hồng toàn bộ bộ sưu tập của mình trong đó bao gồm một chiếc mũ và giày ba.

 

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Bộ sưu tập ‘Xương ngoài”