Các bước thi công cầu thang bê tông cốt thép

Để làm một cái thang bê tông cốt thép, đầu tiên ta định hình bằng ván cốt pha, pô sắt. Một khi các bậc thang được đánh dấu, bạn sẽ có bắt đầu và nhận trả vị trí của cầu thang. Với một mét chúng ta đo khoảng cách chúng ta có từ đầu đến cuộc đổ bộ của cầu thang.

 

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Các bước thi công cầu thang bê tông cốt thép