CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Với CAM KẾT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO , chúng tôi ký hợp đồng hoàn toàn đảm bảo chất lượng dạy đối với mỗi học viên. Nếu chất lượng dạy của chúng tôi không đảm bảo, chúng tôi sẽ hoàn lại học phí cho học viên.

  TRƯỜNG KIẾN TRÚC TQM Leaders cam kết hoàn trả lại 100% học phí

nếu các bạn không đạt được mục đích yêu cầu sau đào tạo


CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Với CAM KẾT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, Trường Kiến Trúc TQM Leaders ký hợp đồng hoàn toàn đảm bảo chất lượng dạy đối với mỗi học viên. Nếu chất lượng dạy của chúng tôi không đảm bảo, chúng tôi sẽ hoàn lại học phí cho học viên.

Và để đảm bảo chất lượng theo đúng như trong cam kết, chúng tôi sẽ đồng thời triển khai hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng theo chuẩn Châu Âu 2011; đây là hệ thống giám sát chất lượng dạy và học với tiêu chuẩn cao nhất hiện nay trên thế giới.

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG