Sửa nhà ảnh hưởng Phong thủy như thế nào?

Sửa nhà để có thêm không gian sống tốt hơn là điều nên làm.  Nhưng cần phải nhận thức rõ là khi sửa chữa là làm thay đổi một phần hay toàn bộ Phong thủy ngôi nhà. Điều này tùy thuộc vào phần sửa chữa như thế nào. Và đây là cơ hội để thay đổi Phong thủy ngôi nhà trở nên tốt hơn để đón “Khí Tốt” May mắn tới nếu Ngôi nhà mới sau khi sửa chữa có Phong thủy tốt thì Gia đình sẽ có…

Âm dương

Âm dương trong kiến trúc nhà ở “Nhất âm nhất dương chi vị đạo ” Âm (-),Dương (+) là 2 mặt không thể thiếu, xuyên suốt vạn vật và là nguyên lý căn bản Ví dụ: Ngày là Dương (+) Đêm là Âm (-) Khoảng sáng là Dương (+) Khoảng tối là Âm (-) Hình là Dương (+) Bóng là Âm (-) Tính (+), (-) không phải lúc nào cũng giữ được tương quan cân bằng, có lúc âm thịnh – dương suy và ngược lại….

Nhà thóp hậu và cách hóa giải phong thủy

Nhà thóp hậu và cách hóa giải phong thủy và cách hóa giải phong thủy thật đơn giản. Việc ứng dụng phong thủy trong cuộc sống hiện đại chúng ta nên có tư duy cởi mở, khoa học đừng tin một cách mù quán, mê tín dị đoan, vì thực tế nền tảng của phong thủy và sức sống của vạn vật chính là “Khí”. Hy vọng rằng khi đọc đến đây các bạn phần nào đã hiểu được vấn đề, không còn hoang mang, lo lắng…