Cầu DSSH

 

DSSH Cầu được thiết kế bởi sanzpont [Arquitectura] cho xây dựng để xây dựng cho người đi bộ cầu quốc tế Challenge. Đề nghị có một cấu trúc bền kéo linh hoạt, bằng cách áp dụng căng thẳng hơn các điểm khác nhau, một biến dạng năng động công nghệ có thể đạt được để đáp ứng với những người qua cầu. Cầu có một làn da căng kết hợp có thể gập lại quang điện Solar Panels thu năng lượng từ mặt trời để tạo ra và cung cấp điện từ nguồn năng lượng sạch và bền vững.

 

Cầu DSSH  (3)

 

Điều này làm cho cây cầu DSSH tự bền vững. Đi xa hơn màu xanh lá cây, thiết kế bao gồm các nhà máy mà sạch và làm sạch không khí, chuyển ô nhiễm của thành phố trong oxy tinh khiết. Các nhà máy và các Breathable màng làm cho một môi trường xanh hơn và một đường hầm cho người đi bộ trong sạch. Nhiều hơn từ các kiến trúc sư sau khi nhảy.

Cầu DSSH  (1)

Phản ứng NĂNG ĐỘNG: Là một cấu trúc bền kéo linh hoạt, bằng cách áp dụng căng thẳng hơn các điểm khác nhau, một biến dạng năng động công nghệ có thể đạt được để đáp ứng với những người qua cầu. Nó sẽ trở thành một yếu tố sống mà đáp ứng việc sử dụng nó

. Cầu DSSH  (2)

THIẾT KẾ BỀN VỮNG: Da căng kết hợp có thể gập lại quang điện Solar Panels thu năng lượng từ mặt trời để tạo ra và cung cấp điện từ nguồn năng lượng sạch và bền vững. Điều này làm cho cây cầu tự bền vững. Đi xa hơn màu xanh lá cây, thiết kế bao gồm các nhà máy mà sạch và làm sạch không khí, chuyển ô nhiễm của thành phố trong oxy tinh khiết. Các nhà máy và các Breathable màng làm cho một môi trường xanh hơn và một đường hầm cho người đi bộ trong sạch.

Cầu DSSH  (4)

CÔNG NGHỆ LED RGB: Tuyến tính công nghệ LED phát sáng cấu trúc của cây cầu vào ban đêm, sáng tạo nghệ thuật với ánh sáng điện năng tiêu thụ thấp. Điều này nhấn mạnh các hình thức chất lỏng và hữu cơ và tạo ra cảm giác khác nhau.

Cầu DSSH  (5)

 

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Cầu DSSH