CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN.

Với các thành viên Task Force của Hiệp Hội Các trường Đại Học và Cao Đẳng Việt Nam:

– Thầy SANG – Cố vấn chiến lược của hiệp hội
– Thầy PHẠM NGUYÊN HUY – GĐ truyền Thông và đào Tạo
– Thầy Minh – giảng viên kiến trúc từ Úc
– Cô MINH ANH – Trưởng Ban Đối Ngoại của hiệp hội
– Ông Đỗ Như Lực – Ủy viên BCH Hội Chất Lượng Châu Á; Phó chủ tịch Hội Chất Lượng TP.HCM trình bày về ma trận quản lý chất lượng toàn diện trong đề xuất phát triển giáo dục toàn diện
– Cô Phương Uyên chia sẻ yếu tố pháp luật trong quản lý chất lượng toàn diện – TQM Leaders

Tại: Trường Trung Cấp CNTT SAIGON
311 – 319 Gia Phú, phường 1, quận 6.

 

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (5)

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (13)

 

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (2)
CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (6)

 

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (12)

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (28)

 

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (27)

 

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (7)
CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (8)

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (11)

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (4)

 

 

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (42)
CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (21) CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (22) CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (23) CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (24)
CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (1)

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (31) CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (33)

 

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (43)

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (34) CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (36) CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (38)

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (26)

CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (39) CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (40) CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN. (41)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
CHIA SẺ MA TRẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN.