Chủ tịch Spectrum,LLC Đại học Harvard University Hoa kỳ

TQM xây dựng nền tảng giáo dục nguồn nhân lực bằng phương pháp PDCA & Other tại Việt Nam. Cùng Th.S Trần Đức Cảnh, Chủ tịch Spectrum,LLC Đại học Harvard University Hoa kỳ, tốt nghiệp Thạc sĩ và Khóa Tham mưu Cao cấp tại học viện John F. Kennedy School of Government, ĐH Harvard.

 

 

Chủ tịch Spectrum,LLC Đại học Harvard University Hoa kỳ (2)

 

Chủ tịch Spectrum,LLC Đại học Harvard University Hoa kỳ (3)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Chủ tịch Spectrum,LLC Đại học Harvard University Hoa kỳ