Cùng nguyên thứ trưởng vụ hợp tác quốc tế

Cùng Bà Lê Thiên Hương, nguyên thứ trưởng bộ lao động Thương binh xã hội , Vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế

Cùng nguyên thứ trưởng vụ hợp tác quốc tế (2)

 

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo lĩnh vực dạy nghề; chính sách người có công; chỉnh hình và phục hồi chức năng; công tác thanh tra và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ; Tham gia Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Cùng nguyên thứ trưởng vụ hợp tác quốc tế (5) Cùng nguyên thứ trưởng vụ hợp tác quốc tế (6)

Cùng nguyên thứ trưởng vụ hợp tác quốc tế (4)
Cùng nguyên thứ trưởng vụ hợp tác quốc tế (9)

Cùng nguyên thứ trưởng vụ hợp tác quốc tế (8)

 

 

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Cùng nguyên thứ trưởng vụ hợp tác quốc tế