Cùng Th.S Trần Đức Cảnh, Chủ tịch Spectrum,LLC Đại học Harvard

Tham dự và chia sẻ về việc xây dựng nền tảng giáo dục nguồn nhân lực bằng phương pháp PDCA & Other tại Việt Nam. Cùng Th.S Trần Đức Cảnh, Chủ tịch Spectrum,LLC Đại học Harvard University Hoa kỳ, tốt nghiệp Thạc sĩ và Khóa Tham mưu Cao cấp tại học viện John F. Kennedy School of Government, ĐH Harvard.

 

Cùng Th.S Trần Đức Cảnh, Chủ tịch Spectrum,LLC Đại học Harvard

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Cùng Th.S Trần Đức Cảnh, Chủ tịch Spectrum,LLC Đại học Harvard