Đại hội ban chấp hành hội Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh

Hội Chất Lượng Thành Phố Hồ Chí Minh (VQAH) được thành lập năm 2006 trên cơ sở tiền thân lả Câu Lạc Bộ ISO Việt Nam thành lập năm 2000 với số thành viên hiện nay là 370 thành viên bao gồm 80 hội viên tổ chức (mỗi tổ chức có 4 thành viên) và 50 hội viên cá nhân từ Nam ra Bắc.

Hội thành lập trên cơ sở tự nguyện của các Tổ chức là các doanh nghiệp, trường học, hiệp hội, tổ chức chứng nhận, tổ chức tư vấn và các cá nhân quan tâm đến việc hội nhập thành công WTO và phát triển bền vững. Mục đích của hội là tập hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhau ngày càng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, góp phần phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và của Việt Nam cũng như góp phần phát triển bền vững của các tổ chức; bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên.

 

 

PGS TS Nguyễn Phước Tấn Phó hiệu trưởng Cao Đẳng Kinh tế Đối ngoại

 

 Chủ tịch Hội Chất lượng TP. HCM Ngô Văn Nhơn

 

 

Nguyễn Nam Vinh PCT Hội người Tiêu dùng Việt Nam

 

 

Đại diện Sở Nội vụ TP. HCM

 TS.Nguyễn Phúc Nghiệp – Viện trưởng Viện Quản Lý Tri Thức về Công Nghệ – Giám đốc Tổ Chức Chứng Nhận – Vương Quốc Anh

 

GS TS Nguyễn Quang Toản Nguyên Chủ Tịch Hội Chất Lượng TP. HCM

 

 

Tổng giám đốc Việt Nam CaCao

 
 

 VQAH tham gia tích cực vào các lĩnh vực chất lượng trên phạm vi toàn quốc và khu vực, được Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Bộ Khoa học Và Công nghệ) chuyển giao quyền đại diện cho Việt Nam tham gia Hội Chất lượng Châu Á từ năm 2006 đến nay. VQAH hiện là ủy viên Ban chấp hành Hội chất lượng châu Á, ủy viên Ủy ban chứng nhận và kiểm định chất lượng châu Á (ANQ-CEC), ủy viên Ủy ban Truyền thông chất lượng châu Á, thành viên Hiệp hội Liên minh chất lượng Thế giới (WAQ) và Hiệp Hội chất lượng Hoa Kỳ (ASQ).

 

Hơn bốn mươi trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề…dưới sự đào tạo và tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp của VQAH đã góp phần hình thành “Văn hóa chất lượng” trong giáo dục ở Việt Nam cũng như khu vực châu Á. Ba trong số bốn mươi trường nói trên đã vinh dự đạt Giải thưởng Thực hành Chất lượng Xuất sắc châu Á ( ANQ Recognition for Excellence in Quality Practice-ARE-QP Award) năm 2012 và 2014 đó là Trường Đại học Sao Đỏ (Red Star University), trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Hanoi University of Industry) và trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (Ho Chi Minh City University of Food Industry)


 

 

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Đại hội ban chấp hành hội Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh