Độc đáo công trình cánh dơi

Xoè cánh như một con dơi. công trình cánh dơi là một nguyên mẫu kiến trúc được thiết kế bởi Tom Wiscombe dựa trên nguyên lý ngưỡng giữa bề mặt kiến trúc và cơ sở hạ tầng gân của lá cây.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Độc-đáo-công-trình-cánh-dơi-8$-300×177$.jpg” alt=”Độc đáo công trình cánh dơi (8)” class=”aligncenter size-medium wp-image-683″ ]

Dự án công trình cánh dơi là dạng kiến trúc tương lai mà cấu trúc và cơ sở hạ tầng không chỉ đơn thuần thể hiện hay thực hiện rõ ràng.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Độc-đáo-công-trình-cánh-dơi-1$-300×180$.jpg” alt=”Độc đáo công trình cánh dơi (1)” class=”aligncenter size-medium wp-image-676″ ]

Thay vì thiết kế theo cách sắp đặt các căn phòng tại các điểm xác định thì kiến trúc sư Tom Wiscombe làm cho các căn phòng trở thành các thành phần trong hệ thống tạo hình.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Độc-đáo-công-trình-cánh-dơi-2$-300×180$.jpg” alt=”Độc đáo công trình cánh dơi (2)” class=”aligncenter size-medium wp-image-677″ ]

Công trình cánh dơi không chỉ là một trung tâm Pompidou, với các hệ thống kéo đến bên ngoài mà không cần chuyển đổi. Hệ thống công trình cánh dơi được kéo đến kết cấu phủ ngoài của công trình.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Độc-đáo-công-trình-cánh-dơi-3$-300×180$.jpg” alt=”Độc đáo công trình cánh dơi (3)” class=”aligncenter size-medium wp-image-678″ ]

Hệ thống công trình cánh dơi này được thực hiện thông qua hai loại biến đổi: các nếp gấp và ‘trở thành-phần ứng.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Độc-đáo-công-trình-cánh-dơi-4$-300×180$.jpg” alt=”Độc đáo công trình cánh dơi (4)” class=”aligncenter size-medium wp-image-679″ ]

Các nếp gấp luồng không khí trực tiếp trên bề mặt, cho phép hiệu quả bức xạ lỏng-đối-không chuyển giao hệ thống sưởi / làm mát, cũng như cung cấp độ cứng cấu trúc cho bề mặt ngoài. Họ cũng tăng gấp đôi trong chức năng như trừu tượng trang trí bề mặt.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Độc-đáo-công-trình-cánh-dơi-5$-300×73$.jpg” alt=”Độc đáo công trình cánh dơi (5)” class=”aligncenter size-medium wp-image-680″ ]

Các ‘trở thành-phần ứng’ chuyển đổi , bề mặt ngoài của công trình cánh dơi chia thành một mặt tiền gấp đôi các loại, tạo ra các ống dẫn bên trong, phủ nhận sự cần thiết phải có những chỉ ‘đóng đinh trên.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Độc-đáo-công-trình-cánh-dơi-6$-298×300$.jpg” alt=”Độc đáo công trình cánh dơi (6)” class=”aligncenter size-medium wp-image-681″ ]

Nếp gấp công trình cánh dơi và ‘trở thành-phần ứng “hợp tác từ thời điểm này, với nếp gấp sâu gồm vi mao mạch để truyền nhiệt, làm khuyếch tán không khí.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Độc-đáo-công-trình-cánh-dơi-7$-300×178$.jpg” alt=”Độc đáo công trình cánh dơi (7)” class=”aligncenter size-medium wp-image-682″ ]

Bằng cách này, toàn bộ bề mặt ngoài công trình cánh dơi hoạt động như một bề mặt bức xạ, phủ nhận sự cần thiết cho không khí trung tâm. Hệ thống bề mặt ngoài công trình cánh dơi tương tự công nghệ hiện tại của ống dẫn khí vải, nơi điều hòa không khí khuếch tán liên tục chứ không phải là tại các điểm cụ thể.

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Độc đáo công trình cánh dơi