Dự án kiến trúc “Hạt giống cuối”

Trong dự án kiến trúc “Hạt giống cuối” của Abd-elrahman Elsayed Ahmed, Aly Magdy Mohamed Fouad, Mahmoud Mohamed Hassan. Dự án kiến trúc hy vọng cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ bắt đầu và chiến tranh sẽ để lại nhiều tác dụng. Ảnh hưởng tồi tệ hơn sẽ là “mùa đông hạt nhân”, Đó là một hiệu ứng khí hậu do khí thải của một số lượng lớn của bão lửa khói và bồ hóng vào phía trên của tầng đối lưu, làm giảm ánh sáng mặt trời và gây ra thời tiết lạnh trong nhiều năm.

Dự án kiến trúc Hạt giống cuối  (3)

-Khái niệm “Không có mặt trời” sẽ gây ra nhiều vấn đề như:
1 – Trái đất sẽ không đối xử với bản thân.
2 – Cái chết của nhà máy.
3 – Thả nhiệt độ.
4 – Vi khuẩn và các bệnh xâm nhập.

Dự án kiến trúc Hạt giống cuối  (2)


Dự án kiến trúc Hạt giống cuối  (1)

Khái niệm tổng quan của dự án kiến trúc :

Dự án của chúng tôi là hy vọng cuối cùng để tồn tại, các nơi trú ẩn duy nhất cho tất cả những người còn sống và nỗ lực cuối cùng để điều trị bề mặt của hành tinh của chúng ta bằng cách tạo ra thời đại mới của đời sống tự nhiên như hạt giống cuối cùng. Một sự gia tăng của hơn 10.000 mét, phá vỡ tấm chăn đen từ chiến tranh để hít ánh sáng mặt trời nhiệt đới ở trên tầng đối lưu.

Dự án kiến trúc Hạt giống cuối  (2)

Quá trình của dự án kiến trúc “Hạt giống cuối” 
Vị trí: – Dự án kiến trúc  của chúng tôi nằm ở trung tâm của châu Phi bởi vì nó là một trong những khu vực ô nhiễm nhất trên thế giới,  xa vùng chiến sự, và các khu rừng nhiệt đới. Ngoài năng lượng mặt trời của mặt trời nhiệt đới.

Dự án kiến trúc Hạt giống cuối  (1)

Dự án kiến trúc “Hạt giống cuối” bao gồm ba phần:

1 – Người bắt cá
Phần cao hơn phụ thuộc vào công nghệ cáp quang mà căn cứ vào nguyên tắc phản xạ nội.
2 – Nơi trú ẩn
Đây là phần giữa nơi người ta sẽ sống trong đơn vị di chuyển trên cuộn dây siêu dẫn.
3 – Các Đấng Chữa Lành
Phần dưới dự án kiến trúc được thiết kế để chữa bệnh khu vực bao quanh các “hạt giống cuối cùng” dần dần theo một quy trình hóa học giữa các bộ lọc bên ngoài và không khí bên ngoài để làm cho một cơ hội mới để sống một cuộc sống tốt hơn.

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Dự án kiến trúc “Hạt giống cuối”