EverREST tại Duhamel

EverREST do Simon Takasaki thiết kế vào năm 2011 tạo một bước ngoặt cho Duhamel.

Dự án EverREST tạo cho các kiến trúc sư những khoảng cách cho cảm hứng.

 EverREST (3)

Ý tưởng xây dựng của dự án EverREST được những sinh viên kiến trúc trên toàn thế giới học hỏi và tham khảo. EverREST đã thực hiện nghệ thuật xếp chồng bằng những vật liệu mô hình topo ‘nhưng quá trình này chỉ có vẻ không được sử dụng rất thường xuyên.

 EverREST (4)

EverREST tại Duhamel không áp dụng cho gạch hoặc đá đó là khác nhau. Những vật liệu mô hình topo được xếp chồng lên nhau một cách hai chiều tạo thành một bức tường. Khi chúng ta xây dựng topo chúng tôi ngăn xếp để thực hiện một hình khối nghệ thuật.

EverREST (5)

EverREST tại Duhamel dùng các khối gỗ xếp chồng lên nhau  quyện vào nhau để tạo ra một hình thức giữ người cư ngụ của nó trong khi nó được tổ chức bởi hoàn cảnh.EverREST được đặt trên một mỏ khai thác cũ. EverREST là viết tắt của một cơn breezing từ miệng của một hang động.

 EverREST (7)

Hình thức chuyển trọng lượng của EverREST tạo ra một không gian thính phòng chính chiêm ngưỡng và cảm hứng như nhau. Hình thức chảy này tiếp tục trên con đường của nó trước khi phân mảnh và chấm dứt như ở giữa một câu hỏi.

 EverREST

 

 


EverREST (6)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
EverREST tại Duhamel