Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4

Giải thưởng tạp chí kiến trúc lần 4 đã công bố kết quả ngày 04 tháng 8 năm 2014

Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (1)

 

 

 


Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (3) Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (4)

Trong ấn bản thứ tư này đã được đệ trình cho 204 dự án.

 

Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (11)

 

Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (6)

 

Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (10)

Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (5)
Nhóm nghiên cứu tổ chức giải thưởng tạp chí kiến trúc lần 4 và các thành viên ban giám khảo kỹ thuật sáng tác bởi Giáo sư Sir Peter Cook,  Odile Decq – Studio Oldile Decq, Fuensanta Nieto – Nieto Sobejano Arquitectos, Diego L. Arahuetes – Kengo Kuma, Tomislav Dushanov – Herzog & de Meuron, Gavin Robotham – Cook Robotham Architectural Bureau, Benedetta Tagliabue – Miralles Tagliabue EMBT. Hội đồng giám khảo rằng việc lựa chọn đã được thực sự khó khăn vì có rất nhiều đề xuất thú vị.

Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (12)

Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (8)

Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (7)

 

Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (9)

 

Hệ thống đánh giá giải thưởng tạp chí kiến trúc lần 4 đã được cung cấp với số lượng 80% vào ban giám khảo kỹ thuật và 20% là sự bầu chọn từ công chúng. Giải thưởng tạp chí kiến trúc lần 4 có  đội ngũ am hiểu kiến trúc giống như một công cụ trên các dịch vụ xã hội và bằng cách đó tất cả mọi người sẽ có thể nói về nó.

Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (14)

 

Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (13)

Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4 (2)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Giải thưởng tạp chí Kiến Trúc lần 4