Hiệp hội Các trường Đại học và Cao Đẳng Việt Nam

Hiệp hội Các trường Đại học và Cao Đẳng Việt Nam – Trung tâm Bồi dưỡng và hỗ trợ Chất lượng Giáo dục. Tổ chức Hội thảo Tuyển sinh Công nghệ 4.0. Ứng dụng Digital Marketing vào Công tác tuyển sinh. Tại 272 Võ Thị Sáu. Q.3 TP. HCM.

 

 

Đại biểu tham dự là đại diện cho các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc về dự và thảo luận rất sôi nổi.

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Hiệp hội Các trường Đại học và Cao Đẳng Việt Nam