Họa viên kiến trúc 3D

 
1.     Lợi ích khóa học:
  • Tìm ra những bí quyết thành công trong nghề.
  • Học được kinh nghiệm quý báu từ các những giảng viên là các kiến trúc sư đang chủ trì các công trình.
  • Phát triển những kỹ năng để đạt được kết quả tốt hơn trong việc thể hiện những sản phẩm của mình
  • Hiểu rõ hơn những khuynh hướng và cách hiểu sai lầm của chúng ta với tư cách một họa viên chuyên nghiệp
  • Tích lũy kinh nghiệm trong các buổi thảo luận, làm việc nhóm
  • Hiểu ra những “giới hạn vấn đề” và thế mạnh của bản thân để định ra chiến lược phát triển riêng.

 

2.    Nội dung chương trình

 
         
         
  STT Môn học Thời gian  
  (tháng)  
  1
Sketchup_ Phối cảnh phác thảo chuyên nghiệp
1  
  2 3Ds Max_ Dựng hình, tạo góc nhìn ngoại thất và nội thất công trình  1.5  
   o         Kỹ thuật dựng hình nội thất công trình  
     o         Kỹ thuật dựng hình ngoại thất công trình    
     o         Ánh sáng, màu sắc, vật liệu trong kiến trúc.    
     o         Kỹ thuật xử lý vật liệu …    
   3 Pro_Vray  2  
       + Render Vray   
        + Các thiết lập cơ bản    
        + Vật liệu Vray    
        + Ánh sáng Vray: nội thất-ngoại thất    
        + Các tính năng của Vray: Displacement, Vray Sun, Proxy….    
   5 Photoshop: Kỹ thuật xử lý ảnh.   1.5  
  6 Đồ án tốt nghiệp. 1.5  
   
         
         
         

 

 

Comments

Trả lời

Share
be a pal and share this would ya?
Họa viên kiến trúc 3D