Hội nghị đàm phán FTA

Tham dự hội nghị đàm phán FTA (1)

Tham gia dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đậu tư của Châu Âu

Tham dự hội nghị đàm phán FTA (7)

Tham dự hội nghị đàm phán FTA (13)

Tham dự hội nghị đàm phán FTA (14)

Cùng ông Phạm Bình An (Giám đốc trung tâm hỗ trợ Hội Nhập WTO) và ông Lê Triệu Dũng (Phó Vụ Trưởng vụ chính sách thương mại đa biên – Bộ Công Thương)

Tham dự hội nghị đàm phán FTA (15)

Tham dự hội nghị đàm phán FTA (17)

Tham dự hội nghị đàm phán FTA (16)

Tham dự hội nghị đàm phán FTA (18)

Trao đổi với Mr Lâm (Willam) về đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế

Tham dự hội nghị đàm phán FTA (19)

Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển

 


Tham dự hội nghị đàm phán FTA (21)

 

 

Tham dự hội nghị đàm phán FTA (20)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Hội nghị đàm phán FTA