Kiến trúc bảo tàng Panama

Kiến trúc bảo tàng Panama được công ty FR-E tại Mỹ thiết kế nhằm mang lại một chất lượng cuộc sống tốt hơn cho một khu vực trong chuyển đổi trong thành phố Panama.

 

Kiến trúc bảo tàng Panama  (4)

Bảo tàng có xu hướng được hình thành như container trung cho nghệ thuật như là cấu trúc mang tính biểu tượng đại diện cho một thành phố tại một thời điểm lịch sử cụ thể.

Kiến trúc bảo tàng Panama  (5)

Kiến trúc bảo tàng Panama  gợi lên các nước xung quanh và biển, hình dạng đáng ngạc nhiên của tòa nhà – một vòng hữu cơ chất lỏng. Kiến trúc  bảo tàng Panama  cụ thể hóa một giọt nước đóng băng trong thời gian và không gian. 

Kiến trúc bảo tàng Panama  (2)Kiến trúc bảo tàng Panama dao động trên một quảng trường, và các tính năng một sân ngoài trời tắm trong ánh sáng tự nhiên trung gian lối vào bên trong tòa nhà. Bên trong kiến trúc bảo tàng Panama được thiết kế ánh sáng và thông gió tự nhiên, đại diện cho một vài trong số nhiều cách, trong đó phát triển bền vững thấm dự án.

Kiến trúc bảo tàng Panama  (1)

Vấn đề môi trường của kiến trúc  bảo tàng Panama cũng có mặt trong các cách sợi dừa được sử dụng trong bê tông cốt thép của tòa nhà. Trong cách các nhà máy của quảng trường hoạt động như chất làm sạch cho các vùng đất ngập nước xung quanh. Không gian trưng bày và lưu thông kiến trúc bảo tàng Panama được quét liên tục, cho phép sự linh hoạt cực đoan và quá trình chuyển đổi gắn kết.

Kiến trúc bảo tàng Panama  (3)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc bảo tàng Panama