Kiến trúc cây đại dương

Kiến trúc cây đại dương là một cấu trúc tháp-esque đa lớp, sẽ sinh sống ở các bến cảng và sông xung quanh các thành phố lớn như New York. Kiến trúc cây đại dương cung cấp cho hệ thực vật và động vật ngay cả khi đất là thưa thớt.

Kiến trúc cây đại dương (1)

Kiến trúc cây đại dương được xây dựng và thiết kế để chỉ cây cối và động vật ở trên và dưới nước. Một hệ thống dây cáp cho phép cây lắc lư một chút trong gió trong khi đảm bảo nó vào đáy biển; và chiều cao của cấu trúc có thể được điều chỉnh cho phù hợp với vị trí đã chọn.Kiến trúc cây đại dương (3)
Kiến trúc cây đại dương (5)
Ý tưởng cho kiến trúc cây đại dương là từ các công ty dầu mỏ lớn muốn quan tâm môi trường thành phố tốt hơn bằng cách sử dụng tài sản trí tuệ của mình.

Kiến trúc cây đại dương (7)

Trong môi trường nước, kiến trúc cây đại dương sẽ cung cấp môi trường sống lý tưởng cho sinh vật nước nhỏ. “Sea Tree” không những mang lại sự choáng ngợp cho người tham quan về kiến trúc của nó mà còn có khả năng tiết kiệm đất đai trên cạn

Kiến trúc cây đại dương (4)

Kiến trúc cây đại dương có thể được hình dung như là một phần của một mạng lưới lớn, nơi một số cây được đặt tại các điểm đặc biệt dọc theo các cạnh của các thành phố để thực sự nâng cao chất lượng môi trường của các địa điểm được chọn.

Kiến trúc cây đại dương (6)

 

Kiến trúc cây đại dương cung cấp một giải pháp và đồng thời không chi phí không gian đắt tiền trên đất. Ảnh hưởng của các loài sống ở kiến trúc cây đại dương sẽ ảnh hưởng đến một khu vực vài dặm xung quanh vị trí neo đậu

Kiến trúc cây đại dương (2)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc cây đại dương