Kiến trúc Chim bồ câu

Kiến trúc sư WEAVA có một khái niệm rõ ràng nguồn gốc từ chim bồ câu hòa bình, một biểu tượng Kitô giáo mạnh mẽ và đầu mà vẫn còn có liên quan và phổ ghi nhận.

Kiến trúc Chim bồ câu (9)

Chim bồ câu không chỉ là nguồn cảm hứng cho các hình thức và mặt tiền, mà còn cho các tổ chức, lưu thông, và nguyện vọng chung WEAVA và các khách hàng có cho tòa nhà này.

Kiến trúc Chim bồ câu (1)

Kiến trúc Chim bồ câu là một trong những nguyện vọng chính cho việc xây dựng là để phục vụ như là một bước ngoặt cho thành phố. Do đó kiến trúc Chim bồ câu là một đại diện của người dân của thành phố. Khả năng tiếp cận là chìa khóa.

Kiến trúc Chim bồ câu (2)

Với bề mặt dạng cong, kiến trúc mô tả trực quan hình ảnh Chim bồ câu. Không giống như một một trực giao cho phép quan điểm từ tất cả các bên mời mắt để đi xung quanh. Thể chất, công viên xung quanh làm cho khả năng tiếp cận mở và có thể từ bất cứ nơi nào, cho người đi bộ hoàn toàn tự do trong cách tiếp cận. Bức tường cúi đầu của kiến trúc Chim bồ câu có nghĩa là để được embracive. Cảnh quan xung quanh kiến trúc có nghĩa tôn tạo hơn nữa ý tưởng về một cái ôm.



Kiến trúc Chim bồ câu (3)

Kiến trúc tòa nhà Chim bồ câu được lồng trong lòng đất, nhưng việc xây dựng dự án cũng lên mặt đất và hướng tới bầu trời. Chiếu rõ ràng nhất là trong những dường như thập tự giá để nhô ra từ mặt đất riêng của mình, mở rộng trái đất trở lên và đạt cho vũ trụ. Bằng cách này, thập giá là có nghĩa là như một công cụ phát hiện cách nhìn, một cách để giúp định hướng cho bản thân từ bên trong thành phố. Kiến trúc Chim bồ câu là một không gian giáo đoàn có tầm quan trọng xã hội, nó cũng có nghĩa là một bước ngoặt cho thành phố.

Kiến trúc Chim bồ câu (4)

Mặt bằng kiến trúc Chim bồ câu, kéo dài từ kỷ niệm và lối vào, nhưng cũng đánh dấu sự trục chính của tòa nhà, đánh dấu hai khối lượng chính, “cơ thể” và “cánh”. Đây cũng là trục thẳng đứng của tòa nhà , nơi cầu thang đang nằm.

Kiến trúc Chim bồ câu (6)
Kiến trúc Chim bồ câu ở trung tâm thành phố, nó không chỉ phục vụ như một ngôi nhà của Thiên Chúa, nhưng cũng chứa các chức năng khác, liên kết trần thế với các thiên thể. Nhiều nhà thờ tìm cách nâng kinh nghiệm của người gần gũi hơn với vũ trụ, nhưng Dove Hòa Bình tìm cách để nâng kinh nghiệm của một người.

Kiến trúc Chim bồ câu (5)

Điều này được thể hiện trong cách xây dựng kéo dài từ trái đất, nhưng cũng từ cách mọi người theo định hướng thiết kế là, và làm thế nào nó chứa các chức năng khác như: thư viện, phương tiện truyền thông phòng, phòng đào tạo, nhiều không gian văn phòng, nhà hàng, và một cửa hàng . Kiến trúc Chim bồ câu trái ngược với việc tập trung vào kinh nghiệm một người duy nhất của nó chứa cho mục đích sử dụng khác nhau và người sử dụng.

Kiến trúc Chim bồ câu (7)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc Chim bồ câu