Kiến trúc kios của Make

Kiến trúc kios này làm các họa viên kiến trúc liên tưởng đến nghệ thuật xếp giấy Nhật bản. Kiến trúc dạng gập đơn giản mà có thể dễ dàng phân biệt.

Kiến trúc kios của Make (1)

 Họa viên kiến trúc  thể hiện như hình thức nhỏ gọn đơn giản của tấm gấp làm bằng thép. Cơ chế mở cửa hoạt động thông qua một hệ thống đối trọng điều hành bởi một tời điện. Sau khi mở nó tạo thành một mái vòm.

 Kiến trúc kios của Make (2)

Kiến trúc kios của Make (3)

Kiến trúc kios của Make (4)

Kết cấu kiến trúc là 1.95m sâu x 3m rộng bao gồm khung thép và tấm ốp nội thất linning.Rain da ván ép căng thẳng tạo ra một khoảng cách không khí insulative đó giúp giảm được năng lượng mặt trời.

 Kiến trúc kios của Make (5) 

Kiến trúc kios của Make (6)

Kiến trúc bên ngoài bao gồm tấm nhôm ốp bột tráng làm cho các kiosk đàn hồi cao và bền vững đòi hỏi phải bảo trì tối thiểu.

Kiến trúc kios của Make (7) Kiến trúc kios của Make (8) Kiến trúc kios của Make (9)

Khi trọng lượng công trình kiến trúc nhẹ họ có thể gia công và thử nghiệm off-site và lắp ghép tại chỗ.

Kiến trúc kios của Make (10)

Kiến trúc kios của Make (11)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc kios của Make