Kiến trúc nhà thờ Quasi

Kiến trúc nhà thờ Quasi được thiết kế như được chạm khắc bởi ánh nắng mặt trời, tạo thành không gian và các sự kiện trong thời gian.Kiến trúc nhà thờ Quasi (3)

Họa viên kiến trúc được hiểu tôn giáo đã bắt đầu bằng hình ảnh vĩnh cửu của nhân loại, sáng hơn mặt trời và dịu dàng hơn mặt trăng. Kiến trúc nhà thờ Quasi được thiết kế tại Westminster Trường Đại học Kiến trúc  và Môi trường xây dựng, Kiến trúc nhà thờ Quasi được thiết kế theo hoạt động của dương lịch, cụ thể là sự chuyển động và vị trí của mặt trời trong suốt và và trong suốt cả năm.

Kiến trúc nhà thờ Quasi (2)

Họa viên kiến trúc thể hiện công trình thông qua những động thái. Nhà thờ được đưa trở lại nguồn gốc, với một mối quan hệ nội tại với ánh mặt trời. Kiến trúc nhà thờ Quasi đã thể hiện tính hai mặt giữa ánh sáng và bóng tối.

META DIAGRAM

 

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc nhà thờ Quasi