Kiến trúc nhà trứng

Kiến trúc nhà trứng (6)

Kiến trúc nhà trứng được thiết kế bởi Gulab và Paulo Flores trong  triển lãm MADE tại Milan, Italy. Thực tế xã hội hiện nay buộc không gian kiến trúc công cộng hợp chất hơn. Kiến trúc không chỉ là nơi mà mọi người tụ tập.

Kiến trúc nhà trứng (9) Kiến trúc nhà trứng (2) Kiến trúc nhà trứng (3)

Không gian kiến trúc công cộng hiện đại cần được kết nối tốt với xã hội ,nhưng mặt khác kiến trúc cần phải có mối quan hệ với môi trường.

Kiến trúc nhà trứng (4) Kiến trúc nhà trứng (5)  Kiến trúc nhà trứng (7)

Kiến trúc nhà trứng là một yếu tố đô thị với một làn da đôi: các bề mặt bên ngoài được làm bằng các yếu tố đó khử trùng không khí, và được kết nối với một bề mặt bên trong tạo ra các ống gốm ép đùn. Bên trong các khúc cua sàn để tạo thành sóng mà tạo ra một không gian kiến trúc năng động kết nối với lớp vỏ bên ngoài

Kiến trúc nhà trứng (8)  Kiến trúc nhà trứng (10) Kiến trúc nhà trứng (11) Kiến trúc nhà trứng (12) Kiến trúc nhà trứng (13) Kiến trúc nhà trứng (14) Kiến trúc nhà trứng (15) Kiến trúc nhà trứng (16) Kiến trúc nhà trứng (17) Kiến trúc nhà trứng (18) Kiến trúc nhà trứng (19) Kiến trúc nhà trứng (20) Kiến trúc nhà trứng (21) Kiến trúc nhà trứng (22) Kiến trúc nhà trứng (23) Kiến trúc nhà trứng (24) Kiến trúc nhà trứng (25) Kiến trúc nhà trứng (26) Kiến trúc nhà trứng (27) Kiến trúc nhà trứng (28) Kiến trúc nhà trứng (29) Kiến trúc nhà trứng (30) Kiến trúc nhà trứng (31) Kiến trúc nhà trứng (32) Kiến trúc nhà trứng (33) Kiến trúc nhà trứng (34) Kiến trúc nhà trứng (35) Kiến trúc nhà trứng (36) Kiến trúc nhà trứng (37) Kiến trúc nhà trứng (38) Kiến trúc nhà trứng (39) Kiến trúc nhà trứng (40)

 

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc nhà trứng