Kiến trúc thành phố tương lai ASTANA

Kiến trúc thành phố tương lai ASTANA đề xuất tác phẩm điêu khắc được tạo ra chức năng của một số thông số như khí hậu địa phương.

Kiến trúc thành phố tương lai ASTANA (1)

Các ý tưởng để tạo ra năng lượng cho sự kiện EXPO thông qua các tòa nhà chính. Nền kinh tế của các cấu trúc cũng như các chương trình và các mối tương quan định hướng và môi trường xung quanh.

Kiến trúc thành phố tương lai ASTANA (2)

Kiến trúc các thành phố của tương lai cho EXPO chào mừng Tower như EXPO Symbol bổ sung cho các trục đô thị hiện có của Astana và địa danh của mình đã xây dựng như kiến trúc Trung tâm giải trí Khan Shaty, kiến trúc Cung điện Hòa bình và Hòa giải và kiến trúc Tháp Bayterek.

Kiến trúc thành phố tương lai ASTANA (3)

Các danh hiệu kiến trúc thành phố của tương lai đã được lựa chọn liên quan đến việc cung cấp theme EXPO Năng lượng tương lai – và truyền đạt ý định tăng mật độ chương trình được xây dựng nhằm bảo tồn càng nhiều bề mặt mặt đất càng tốt và sử dụng nó như là không gian xanh công cộng tự nhiên. Các kiến trúc hội chợ triển lãm cần được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc, dựa trên nhu cầu chức năng và sử dụng tối ưu của các lực lượng tự nhiên như gió và mặt trời.

Kiến trúc thành phố tương lai ASTANA (4)

Bốn kiến trúc gian hàng theme Cosmos, Thế giới, cuộc sống và tâm hành động như các nhà máy điện nhỏ; năng lượng được tạo ra thông qua hình dạng của tháp và phương pháp điều trị mặt tiền và được sử dụng cho các sự kiện hội chợ triển lãm. Về mặt khái niệm, ở kiến trúc trung tâm của các thành phần chuyển động theo chiều dọc một Outdoor Performance Space nằm, cung cấp lưu thông giữa các cấp độ khác nhau và các chương trình của các tòa nhà xung quanh và hành xanh công cộng như thẳng đứng

Kiến trúc thành phố tương lai ASTANA (5)

Kiến trúc không gian ngoài trời  được đóng khung bởi các chương trình bổ sung của EXPO. Quan trọng nhất là kiến trúc Pavilion Quốc gia Kazakhstan, đây là kiến trúc gian hàng đầu tiên được nhập vào, đặt trong cái nhìn trực tiếp và phù hợp với lối vào chính. Không gian kiến trúc Auditoria và Commercial- và khu vực triển lãm đang hoàn tất các thành phần của các thành phố của tương lai, chứng tỏ rằng năng lượng trong tương lai sẽ là mô hình chính ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh chính của đời sống chúng ta.

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc thành phố tương lai ASTANA