Kiến trúc Tháp của Đài Loan

Thời gian là một điều không bình thường để thử và thích ứng vào kiến ​​trúc. Làm thế nào để bắt đầu xây dựng  kiến ​​trúc thích ứng với thời gian? Thời gian có như là một thực thể vật lý? Chúng ta đang sống trong thời gian, chúng tôi liên tục nhận thức được nó và là một phần của nó, nhưng làm thế nào có thể thời gian bắt đầu ảnh hưởng đến một ý tưởng  kiến ​​trúc?

Kiến trúc Tháp (1)

Khái niệm kiến ​​trúc Tháp Đài Loan bởi raymond PAN / HMC Kiến trúc sư chịu ảnh hưởng của các kết nối đô thị và sự ra đi của thời gian để thiết kế một tòa nhà mang tính biểu tượng mới cho Đài Loan.  Kiến ​​trúc tòa nhà có một kết nối mạnh mẽ với bối cảnh của nó đô thị, quá trình tự nhiên và hệ thống bền vững, và kết nối với lịch sử và văn hóa của Đài Trung.  Kiến ​​trúc tháp cách tập trung vào những kết nối tháp tham gia các điều kiện khác nhau bao gồm cả việc tạo ra một cầu nối đến Công viên Gateway. Việc tăng cường các mối liên kết cho người đi bộ và giao thông công cộng, và sự thừa nhận của quý lịch sử lân cận.

Kiến trúc Tháp (2)
Để kết nối kiến ​​trúc tháp với việc thông qua thời gian, cấu trúc được xem như là một bảo tàng dọc, hiển thị lịch sử của Taichung tăng dần 400 mét chiều cao. Tính chất tròn của  kiến ​​trúc tháp quay để cung cấp quan điểm tối ưu của các mốc lịch sử như khách truy cập di chuyển lên trên qua thời gian. Hình thức kiến ​​trúc của tòa nhà cũng đã được xác định để đáp ứng và thích nghi với vị trí và khí hậu.

Kiến trúc Tháp (4)
Các khoảng trống trong kiến ​​trúc tháp cho phép gió đi qua cấu trúc và tạo cơ hội để thu hoạch năng lượng gió thông qua việc sử dụng các tua-bin tích hợp.

Kiến trúc Tháp (3)

Hình thái kiến ​​trúc kết hợp với các mô-đun, sản xuất năng lượng vây rằng bóng tháp có thể được di chuyển, cập nhật, hoặc nâng cao như tiến hóa công nghệ xanh, tòa tháp có khả năng sản xuất 185% nhu cầu năng lượng của riêng mình

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc Tháp của Đài Loan