Kiến trúc trung tâm nghiên cứu hải dương

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (10)

Kiến trúc trung tâm nghiên cứu hải dương dựa trên cấu trúc sóng thần để đáp ứng sự tàn phá gây ra bởi trận động đất và sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004. Kiến trúc trung tâm nghiên cứu hải dương được nằm 150 mét ngoài khơi từ bãi biển Kuta.

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (15)

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (11)

Cấu trúc kiến trúc chất lỏng áp đặt mà hoàn toàn thích nghi với môi trường nước tự nhiên của nó và cho phép khách tham quan và khoa học để có một kết nối trực tiếp với bên ngoài.

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (12)

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (13)

Kiến trúc trung tâm bao gồm các phòng thí nghiệm nghiên cứu, phòng ngủ cho nhà khoa học, hồ bơi nước biển, thư viện vườn thủy sản và một thính sẽ được phân phối dưới và trên bề mặt của biển.

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (14)

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (9)
Kiến trúc trung tâm thiết kế tìm cách hiểu được động lực sóng và các bố lực lượng sóng được tạo ra như sóng thần được tạo ra và tỏa ra từ một tâm chấn.

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (8)

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (3)

Các lực lượng sóng, khi dịch sang mô hình kiến trúc tuyến tính đã được tích hợp vào các hình thức kiến trúc như được sinh ra từ biển. Hình thức kiến trúc sau đó được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu chương trình của các cơ sở cho các nhà khoa học cả on-board và khách quan tâm.

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (7)

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (6)

Để phù hợp với tính chất của các đại dương toàn cầu, dự án kiến trúc được dự định được toàn bộ năng lượng hiệu quả. Tấm kính lớn dựa trên hình da – cả hai trong suốt và mờ đục cũng như các tế bào PV nhúng. Mức đóng cửa tại bờ vị trí cho phép thủy triều / máy phát điện hiện tại để phục vụ các yêu cầu năng lượng.

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (2)

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (5)

Hệ thống thu gom nước mưa và nước biển chuyển đổi chăm sóc của các yêu cầu nước sinh hoạt. Nguồn nước biển sâu được lưu thông qua da để làm mát rạng rỡ và kiểm soát nhiệt độ của các hình dạng giống con chung

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (4)

kien-truc-trung-tam-nghien-cuu-hai-duong (1)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc trung tâm nghiên cứu hải dương