Kiến trúc tương tác PARA

Kiến trúc tương tác PARA (1)

PARA-Site là thí điểm đầu tiên với kích thước nguyên mẫu của kiến trúc tương tác ở Tây Ban Nha. Kiến trúc tương tác PARA chiếm một diện tích bề mặt của 60,75 mét vuông (dài 13,5 mét, rộng 4,5 mét) và được thiết kế hoàn toàn tại các cơ sở ELISAVA.

Kiến trúc tương tác PARA (2)

Kiến trúc tương tác PARA được lắp cùng hơn 100 bộ phận không chuẩn đúc sẵn và khoảng 60 mét vuông của cốt sợi composite.

Kiến trúc tương tác PARA (4) Kiến trúc tương tác PARA (5)

Kiến trúc tương tác PARA (3)

Kiến trúc tương tác PARA tạo ra không gian bằng cách sử dụng đặc tính tự nhiên nguyên vật liệu, tạo thành một cấu trúc được tìm thấy trạng thái cân bằng của riêng mình bằng cách chồng và thay các nút trên dải song song (mẫu phát hiện). Nó có thể tăng hoặc giảm diện tích nó chiếm căn cứ vào số lượng khách truy cập bên trong nó, tối ưu hóa các yêu cầu không gian và do đó tiết kiệm năng lượng.

Kiến trúc tương tác PARA (6)

Kiến trúc tương tác PARA (7)

Kiến trúc tương tác PARA (8) Kiến trúc tương tác PARA (9) Kiến trúc tương tác PARA (10) Kiến trúc tương tác PARA (11) Kiến trúc tương tác PARA (12) Kiến trúc tương tác PARA (13) Kiến trúc tương tác PARA (14) Kiến trúc tương tác PARA (15)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc tương tác PARA