Kiến trúc ứng dụng khối lập phương

Kiến trúc ứng dụng khối lập phương là một phần của quảng trường công cộng ở West Hollywood, California mà phấn đấu để tạo ra cả hai lộng lẫy và cởi mở với diện tích tương đối nhỏ hơn. Kiến trúc ứng dụng khối lập phương (3)   Quá trình lên ý tưởng cho kiến trúc  khối lập phương bắt đầu với những cuộc điều tra của ứng dụng kiến trúc và thẩm mỹ của hình thức 2D nào đó được tạo ra bởi phần mềm kịch bản mà sau này đã trở thành 2,5 D. Kiến trúc  khối lập phương được áp dụng thêm vào các hình thức 3D chung trước khi hình dạng truyền thống nhiều khối đã được hoàn thành. Nhưng thay vì tất cả, chỉ có một bên đã được quyết định được cắt xén.  Kiến trúc ứng dụng khối lập phương (4) Sau đó kiến trúc  khối lập phương được quét một chút so với mặt đất để giải phóng không gian và chỉ có một vài cạnh và điểm đã được thực hiện để tấn công mặt đất. Đây là biến tố dao cạo sắc nét hoặc với những đường cong uốn khúc mềm mại.

Kiến trúc ứng dụng khối lập phương (2)

Kết quả kiến trúc  khối lập phương hiện tại một mâu thuẫn tốt nhất, hữu cơ chưa lập phương, mở nhưng trong một bao vây. như là một kinh nghiệm. Kiến trúc  khối lập phương được tăng cường bởi sự phản chiếu của bản vẽ ban đầu dự kiến ​​trên tất cả các cấu trúc. Đây là một dự án của bộ đôi Varouzhan Torosdamy và Evan Emery.

Kiến trúc ứng dụng khối lập phương (5) Kiến trúc ứng dụng khối lập phương (6)     Kiến trúc ứng dụng khối lập phương (7) Kiến trúc ứng dụng khối lập phương (1)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc ứng dụng khối lập phương