Kiến trúc vị nghệ thuật hay vị nhân sinh?

Không có gì ngớ ngẩn hơn khi đặt ra câu hỏi “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay là nghệ thuật vị nhân sinh”, bởi vì bản thân nghệ thuật sinh ra là do nhu cầu của cuộc sống con người. Tức là nó đã “Vị nhân sinh” rồi đấy.

Kiến trúc là nghệ thuật. Khi nghệ thuật “Vị nhân sinh” mà không thông qua con đuờng “Vị nghệ thuật” thì nó không còn là nghệ thuật nữa

Kiến trúc có chức năng nâng tầm nơi cư trú của con người lên tầm nghệ thuật, nên dứt khoát nó phải thông qua con đuờng “Vị nghệ thuật” thì nó mới trở thành một tác phẩm nghệ thuật, nếu không nó chỉ là một chỗ chui ra chui vào.

Nghệ thuật vị nghệ thuật chính là nghệ thuật vị nhân sinh đuợc đưa lên một đỉnh cao mới. Ở đỉnh cao này, nghệ thuật kiến trúc không những thỏa mãn đuợc nhu cầu ở mà còn nla2 nhu cầu thưởng thức văn hóa của con người mà hơn thế nữa, nó còn có tác dụng bồi bổ và thanh lọc tâm hồn của con người và đấy chính là cái “Vị nhân sinh” của cái “Vị nghệ thuật”. Khi dân trí đuợc nâng lên thì xã hội chẳng thể nuốt trôi những tác phẩm kiến trúc chỉ “Vị nhân sinh” một cách thô thiển.

Đáng lẽ phải hòa cái “Vị nhân sinh” vào trong cái “Vị nghệ thuât” thì người ta lại tách riêng hai cái ra khỏi nhau và đặt một câu hỏi hết sức ngu ngốc “Vị nghệ thuật hay là vị nhân sinh?

 

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiến trúc vị nghệ thuật hay vị nhân sinh?