Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk

Kiệt tác Summer Pavilion được thiết kế bởi Tom Wiscombe, đoạt giải hai trong một cuộc thi do khách hàng, chính quyền thành phố Novosibirsk.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-2$-300×180$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (2)” class=”aligncenter size-medium wp-image-644″ ]

Đây là một hình thức xây dựng vô cùng hấp dẫn với nguồn cảm hứng mà không đạt được nhiều thập kỷ, nhưng nhiều thế kỷ trong quá khứ. Nó là một tòa nhà đau lòng, trong một cách.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-1$-300×180$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (1)” class=”aligncenter size-medium wp-image-643″ ]

Kiệt tác Summer Pavilion được bố trí cân bằng, nó là hoàn toàn hấp dẫn, điều kiện-với nội thất tất cả những cửa sổ. Dường như sẽ được thụ phong linh mục rất tốt.

 [airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-3$-300×180$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (3)” class=”aligncenter size-medium wp-image-645″ ]

Danh sách này có thể đi vào. Nhưng điều chứa những ý tưởng như sau này là nguyên liệu không có gì nó được trả lại với. Nó là gì? Làm thế nào xây dựng này có thể là thật không?

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-4$-300×180$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (4)” class=”aligncenter size-medium wp-image-646″ ]

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-5$-300×180$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (5)” class=”aligncenter size-medium wp-image-647″ ]

Thiết kế kiệt tác Summer Pavilion này là kết quả của nghiên cứu vỏ lưới cứng. Vỏ lưới cứng (hay còn gọi là gridshells), phổ biến ở những năm 1950-60 kiệt tác kỹ thuật bởi Nervi, Otto, và Candela. Đây là một phần của một dòng dõi thử nghiệm vào trí thông minh tài liệu và hình dạng tương tự tính toán hàng đầu tất cả các cách trở lại thời kỳ kiến trúc Gothic.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-6$-300×180$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (6)” class=”aligncenter size-medium wp-image-648″ ]

Những cấu trúc này được đặc trưng bởi hình thức tìm thấy độ cong và thống nhất mô hình cứu trợ.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-7$-300×205$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (7)” class=”aligncenter size-medium wp-image-649″ ]

Các giải pháp này đã được tuy nhiên thường bị giới hạn bởi xu hướng của họ đối với cực tiểu và biểu hiện hợp lý các giới hạn vật liệu và ổn định, hình thức quen thuộc.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-8$-300×178$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (8)” class=”aligncenter size-medium wp-image-650″ ]

Các gridshell là mới có liên quan ngày hôm nay, lại phát minh ra thông qua mô hình không đồng đều nhẹ nhõm và vật chất không indexical như vật liệu tổng hợp, và với những tác động chính thức tiểu thuyết.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-9$-300×180$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (9)” class=”aligncenter size-medium wp-image-651″ ]

Thiết kế kiệt tác Summer Pavilion này được dựa trên phản ứng đồng thời các mẫu bề mặt cong và lực lượng con đường.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-10$-300×181$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (10)” class=”aligncenter size-medium wp-image-652″ ]

Thay đổi trong mô hình hình thái học (có ít nhất ba loại mô hình), mật độ, và độ sâu cho phép một điều chỉnh cơ cấu địa phương đó sẽ là không thể với logic mô hình bất biến.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-11$-300×178$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (11)” class=”aligncenter size-medium wp-image-653″ ]

Hạn chế của truyền thống hình thức tìm hiểu, nơi mà cấu trúc có xu hướng hình thức đường sắt leo núi, được nâng lên, và phức tạp hơn, hình dạng bề mặt không cân bằng bắt đầu có thể.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-12$-300×208$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (12)” class=”aligncenter size-medium wp-image-654″ ]

Trong khi nền tảng của dự án Summer Pavilion này đang thực sự bắt nguồn từ công nghệ, các hiệu ứng hình ảnh của bề mặt trở thành dòng là tối quan trọng cho sự thành công của dự án.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-13$-300×181$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (13)” class=”aligncenter size-medium wp-image-655″ ]

Ghép mí lon phức tạp, giảm sâu, dập nổi, và puffing đều chơi, tạo ra một mức độ cao của âm chính thức rằng không nên được hiểu là cơ cấu giải quyết vấn đề.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-14$-300×178$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (14)” class=”aligncenter size-medium wp-image-656″ ]

Nó là một tìm kiếm một sự thay thế quyến rũ với bề mặt vô cùng dễ uốn và quy mô ít hơn của thiết kế kỹ thuật số đầu.

[airesizeimg src=”http://daotaokientruc.vn/wp-DaoTaoKienTruc/uploads/2014/06/Kiệt-tác-Summer-Pavilion-tại-thành-phố-Novosibirsk-15$-300×186$.jpg” alt=”Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk (15)” class=”aligncenter size-medium wp-image-657″ ]

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Kiệt tác Summer Pavilion tại thành phố Novosibirsk