Nghệ thuật xếp gạch

Tất cả những viên gạch được xếp gọn gàng tinh tươm như có bàn tay ma thuật xắp đặt. Vì vậy ta có thể nói: Nghệ thuật và cuộc sống luôn đồng hành với nhau để tạo nên những niềm vui cho con người vượt qua những vất vả, khó khăn.

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Nghệ thuật xếp gạch