Nghiệp vụ đấu thầu

– Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH của Quốc Hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/07/2014.
– Căn cứ Nghị định 63/NĐ/CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật đấu thầu số 43/2013/QH có hiệu lực từ ngày 15/08/2014.

– Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ kế hoạch&Đầu tư.
Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tổ chức khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại tphcm”

1. Đối tượng tham gia học đấu thầu tại tphcm:

– Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu cần phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu.
– Các chuyên viên quản lý dự án, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu của chủ đầu tư; người ký tờ trình, thẩm định, ký duyệt các báo cáo, quyết định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết định chỉ định thầu, kết quả đấu thầu,… trong công tác mua sắm hàng hóa, thuê tư vấn xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình.

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LỚP HỌC ĐẤU THẦU TẠI TPHCM
(Theo chương trình luật đấu thầu số 43/2013/QH, nghị định 63/NĐ-CP của Chính Phủ và thông tư 10/2010/BKH).

Chuyên đề I: Các quy định mới về đấu thầu, các quy trình và trình tự quản lý dự án trong đấu thầu.

    Hình thức lựa chọn nhà thầu ( Đấu thầu rộng rãi; Đấu thầu hạn chế; Chỉ định thầu; Đấu thầu dạng chào hàng cạnh tranh; mua sắm trực tiếp; Mua sắm đặc biệt ).

    Các quy định chung về đấu thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu…

–          Điều kiện phát hồ sơ mời thầu. Phương thức đấu thầu.

–          Bảo đảm dự thầu. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu.

–          Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu. Đấu thầu qua mạng

 *  Lập hồ sơ mời thầu thao các quy định mới.

–          Căn cứ để lập hồ sơ mời thầu, nội dung hồ sơ mời thầu.

–          Quy định mới về lập HS mời thầu cho ( gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá, tư vấn, gói thầu quy mô nhỏ, lựa chọn đối tác đầu tư ).

–          Các quy định về lập hồ sơ mời thầu khi có những khối lượng, số lượng phát sinh do  thay đổi thiết kế thì thực hiện như thế nào ?

* Hướng dẫn luật đấu thầu 2013 và nghị định 63/CP về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu.

* Hướng dẫn số kinh nghiệm lập hồ sơ mời thầu và lập hồ sơ dự thầu mới

Chuyên Đề II: Trình tự thực hiện đấu thầu của luật đấu thầu mới

–          Chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu.

–          Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu, Làm rõ hồ sơ dự thầu.

–          Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

–          Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp và EPC.

–          Trình duyệt và thẩm định kết quả đấu thầu

Chuyên Đề III:  Huỷ đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu

–          Các trường hợp phải  hủy  đấu thầu.

–          Trách nhiệm tài chính khi huỷ thầu

Chuyên Đề IV:  Quy định mới của luật đấu thầu về hợp đồng giao nhận thầu

–          Nguyên tắc xây dựng hợp đồng.

–          Nhiều hợp đồng bộ phận trong một hợp đồng chung, ký kết hợp đồng.

–          Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo hành, điều chỉnh hợp đồng, thanh toán hợp đồng, giám sát thực hiện, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Chuyên đề V: Hướng dẫn NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 85/2009/NĐ-CP. Về việc Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu.

Chuyên Đề VI:  Các bài tập  tình huống: ( về đấu thầu, nộp thầu, mở thầu – Về hồ sơ mời thầu. – Về đánh giá hồ sơ dự thầu – LÀM KIỂM TRA CUỐI KHOÁ HỌC ).

Giải đáp thắc mắc, tháo gỡ vướng mắc, trao đổi thảo luận giữa Học viên và Giảng viên về kinh nghiệm đấu thầu thực tế.

 

5. Học phí lớp học đấu thầu tại tphcm: 800.000đ/khóa.

6. Chứng chỉ:  Học viên được cấp CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU của Sở Xây Dựng Tp.HCM cấp nếu tham gia đầy đủ trong suốt thời gian khóa học và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, sát hạch.

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Nghiệp vụ đấu thầu