Nhà tre việt nam

Nhà tre việt nam (2)

Nhà tre việt nam sau khi được lắp ráp và được cố định bằng neo, dây cột và các mối nối kiên cố, những cấu trúc bền vững này sẽ nổi được trên mặt nước lũ. Công trình được dựng từ các vật liệu có nguồn gốc địa phương như tre, lá và thùng chứa dầu tái chế lại. Mô hình nhà tre việt nam được thiết kế đáp ứng những tiêu chuẩn nhà ở cơ bản, và được cấu tạo từ rất nhiều thành phần chi tiết bằng tre. Ý tưởng nhà tre việt nam được kết hợp từ kiến trúc truyền thống, nhằm nêu bật chất liệu ngoại thất.

 

H:1.HPA20112.Nhaovunglu-2011@HPAHPA - 14-03-2011 Model (1) Nhà tre việt nam (2)

Phối cảnh nhà tre việt nam

 

Nhà tre việt nam (10)

Hình ảnh thực tế của nhà tre việt nam

H:1.HPA20112.Nhaovunglu-2011@HPAHPA - 14-03-2011 Model (1)

 

H:1.HPA20112.Nhaovunglu-2011@HPAHPA - 14-03-2011 Model (1)

 

Nhà tre việt nam (7)

 

Chi tiết kết cấu của nhà tre việt nam

Nhà tre việt nam (5)

Sơ đồ kết cấu mẫu nhà tre việt nam cho gia đình tám thành viên

 

Nhà tre việt nam (3)

1

Các bước lắp ráp nhà tre việt nam

 

Nhà tre việt nam (1)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Nhà tre việt nam