PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 Phương pháp đào tạo kiến trúc tại TRƯỜNG KIẾN TRÚC TQM Leader: là đơn vị áp dụng chương trình vừa học vừa làm. Ngoài việc tạo điều kiện đề học viên nâng cao các kỹ năng chuyên môn, nâng cao tay nghề – mà còn tạo cho học viên có nguồn thu nhập đảm bảo cuộc sống trong quá trình học tập cũng như phát triển sau này.

– Trường Kiến Trúc TQM Leader không chỉ là là nơi đào tạo chuyên nghiệp về nghề họa viên kiến trúc mà còn là nơi duy nhất áp dụng chương trình giảng dạy hiện đại, theo nhu cầu đặc trưng của các công ty kiến trúc – xây dựng

– Trường Kiến Trúc TQM Leader cũng là đơn vị duy nhất áp dụng chương trình vừa học vừa làm ngoài việc tạo điều kiện đề học viên nâng cao các kỹ năng chuyên môn, nâng cao tay nghề  mà còn tạo cho học viên có nguồn thu nhập đảm bảo cuộc sống trong quá trình học tập cũng như phát triển sau này.

vi-sao-1024x241

 

-“Trăm nghe không bằng một thấy” mời các bạn có quan tâm đến nghề Kiến trúc hãy đến tham quan để thấy được sự đầu tư cũng như kết quả giảng dạy của Trường Kiến Trúc TQM Leader”

– Kết thúc từng khóa học ngoài việc bảo đảm kết quả tối ưu cho bạn, bạn được Trường Kiến Trúc TQM Leader tạo việc làm ổn định có thu nhập cao, giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp lớn có uy tín tại TP. HCM.

 

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO