Âm dương

Âm dương trong kiến trúc nhà ở “Nhất âm nhất dương chi vị đạo ” Âm (-),Dương (+) là 2 mặt không thể thiếu, xuyên suốt vạn vật và là nguyên lý căn bản Ví dụ: Ngày là Dương (+) Đêm là Âm (-) Khoảng sáng là Dương (+) Khoảng tối là Âm (-) Hình là Dương (+) Bóng là Âm (-) Tính (+), (-) không phải lúc nào cũng giữ được tương quan cân bằng, có lúc âm thịnh – dương suy và ngược lại….