Bảo tàng Nghệ thuật đương đại ở Buenos Aires

Hãy tưởng tượng nếu chúng ta chỉ đơn giản là có thể tích lũy một vài số điện thoại liên quan đến chức năng, chương trình, địa điểm, thông số kích thước, diện tích, … và chỉ trong vài phút hoặc giây, nhập chúng vào một phương trình mà sẽ tạo ra một tòa nhà. Với công nghệ tiên tiến theo cách nó đã được liên quan đến thiết kế, nó cảm thấy hình như chúng ta đang lặn sâu hơn vào các lĩnh vực của…