Bảo tàng nghệ thuật đương đại Thẩm Quyến

Bảo tàng nghệ thuật đương đại Thẩm Quyến như một siêu phẩm hiện đại với kết cấu bề mặt tổ ong. Đây là thiết kế của Tom Wiscombe cho Bảo tàng Thẩm Quyến của nghệ thuật đương đại ở Trung Quốc.