Cảng ga Keelung

Thiết kế tổng hợp + giải pháp kiến trúc mới cho cảng ga Keelung nhằm tạo ra một bước ngoặt mới của địa phương cho các thành phố vừa chớm nở