Chống nóng cho nhà nhiệt đới nóng ẩm: BẪY NẮNG VÀ GIÓ

  Chống nóng cho nhà ở và nơi làm việc là một việc rất cần thiết cho sức khỏe và tiện nghi trong tình hình trái đất ngày càng nóng lên và mật độ dân cư ở các đô thị ngày càng tăng vì sự dễ chịu về mặt sinh lý của con người trong môi trường ảnh hưởng bởi ba yếu tố: nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió Sức nóng truyền đi theo ba cách tuỳ thuộc vào vật chất mà nó truyền…