Độc đáo công trình cánh dơi

Xoè cánh như một con dơi. công trình cánh dơi là một nguyên mẫu kiến trúc được thiết kế bởi Tom Wiscombe dựa trên nguyên lý ngưỡng giữa bề mặt kiến trúc và cơ sở hạ tầng gân của lá cây.