Công trình Đại học Hồng Kông Arena

Công trình Đại học Hồng Kông Arena được thiết kế cho cuộc thi thiết kế kiến trúc cho các trường Đại học Trung Quốc của Hồng Kông tại Thâm Quyến do trường đại học liên hợp thể thao tổ chức.