Dự án kiến trúc “Hạt giống cuối”

Trong dự án kiến trúc “Hạt giống cuối” của Abd-elrahman Elsayed Ahmed, Aly Magdy Mohamed Fouad, Mahmoud Mohamed Hassan. Dự án kiến trúc hy vọng cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ bắt đầu và chiến tranh sẽ để lại nhiều tác dụng. Ảnh hưởng tồi tệ hơn sẽ là “mùa đông hạt nhân”, Đó là một hiệu ứng khí hậu do khí thải của một số lượng lớn của bão lửa khói và bồ hóng vào phía trên của tầng đối lưu, làm giảm ánh…