Xu hướng trong nghệ thuật gốm mỹ thuật đương đại

Từ Face Jars đến Fractured Fairy Tales, và tất cả những gì đang được thực hiện trên vật liệu đất sét. Dưới đây là một danh sách về các xu hướng của nghệ thuật gốm mỹ thuật đương đại, từ những món đồ sứ rải khắp các tuyến đường thương mại toàn cầu cho đến đất sét được trang trí với những bộ tóc và sắc thái khác nhau. Cổ điển Châu Âu     Face Jars     Gốm mỹ thuật – Tác giả: William…