Hội nghị đàm phán FTA

Tham gia dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đậu tư của Châu Âu Cùng ông Phạm Bình An (Giám đốc trung tâm hỗ trợ Hội Nhập WTO) và ông Lê Triệu Dũng (Phó Vụ Trưởng vụ chính sách thương mại đa biên – Bộ Công Thương) Trao đổi với Mr Lâm (Willam) về đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển