Hộp đêm Suspended

Hộp đêm Suspended được xây dựng từ mặt đất lên;