ĐIỀU GÌ ĐANG KIỂM SOÁT TÂM TRÍ CỦA CHÚNG TA?

Kiểm soát là lợi ích mà công nghệ mang lại cảm giác cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, tôi muốn chứng minh cho các bạn thấy điều ngược lại. Tôi là một chuyên gia trong việc: làm thế nào để công nghệ đánh vào được những chỗ hiểm tâm lý của chúng ta. Đó là lí do vì sao tôi dành 3 năm qua với tư cách là một nhà Đạo đức học nghiên cứu tại Google, quan tâm đến cách thiết kế các sản phẩm…